Vilkår og betingelser Lena Bee Graphic & Website Design

Kjøpsbetingelser

Generelt

Lena Bee Graphic & Website Design eies og drives av LENA BEE, ELENA STORMOEN, ORG NR 820 276 442. Betingelsene anses akseptert i sin helhet ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Lena Bee Graphic & Website Design. Lena Bee Graphic & Website Design har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

Lena Bee er frilans designer og har ikke fast kontor. All kontakt, møter og opplæring skjer via e-post, Skype, WhatsApp, Messenger eller mobil telefon. Hvis kunden ønsker å ha ett privat møte med Lena Bee og ikke på nett, må dette skje etter nærmere avtale.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler jeg at du tar en titt på forbrukerportalen.no

Definisjon av parter

Selger: Elena Stormoen, Sørkedalsveien 11G, 0474 Oslo og blir i det følgende benevnt Lena Bee – jeg, mine eller mitt.

Kunde: det firmaet eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Taushetsplikt

Lena Bee har taushetsplikt om alle forhold hos oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder samarbeidspartnere som opptrer på Lena Bee sine vegne i forbindelse med gjennomføringen av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der Lena Bee er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

Elektronisk post

Kunden godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

Priser

Alle priser er i norske kroner og er eksklusive mva. Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister. Lena Bee tar forbehold om eventuelle prisendringer og andre faktorer utenfor Lena Bee sin kontroll som kan påvirke prisen. Alle priser kan endres av Lena Bee med minimum 1 måned varsel.

Faktura kan utstedes i annen valuta dersom kunden er bosatt i utlandet. Fakturaen blir i såfall utstedt uten å normalt pålegges Mva (det kan hende at MVA allikevel vil pålegges i enkelte tilfeller i norske kroner). Valutakursen beregnes etter fakturadato.
Fakturaen vil inneholde tilstrekkelig informasjon om betaling, blant annet BIC/SWIFT/IBAN.

Betaling

Betaling mot faktura

 • Vanlig betaling skal skje mot faktura med forfall 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Samt et purregebyr på 63,-.
 • Ingen fakturagebyr på epost- og EHF-faktura.
 • ServiceAvtaler faktureres forskuddsvis pr 1 / 6 / 12  mndr. om ikke annet er avtalt.
 • Ved oppdrag over kr. 5 000,- faktureres 50% ved oppdragets start, og 50% ved oppdragets levering.

Betaling via nettbutikken

Nettbutikk har tre betalingsmedoder:

 1. PayPal gir deg en ordrebekreftelse med nedlastbar link tilsendt på e-post innen få minutter etter kjøp. Skulle du allikevel ikke motta denne (og heller ikke finner den i søppelpost/spamfilter) kan du kontakte meg på: post@lenabee.no
 2. Direkte kontooverføring som betalingsløsning vil det ta 2-3 virkedager før betalingen registreres. Du mottar kjøpsbekreftelse med nedlastbar link på e-post når betalingen er registrert.
 3. Betal med fakturagir deg en vanlig faktura på e-post med forfall 10 dager etter fakturadato.

På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Support avtaler

Avtaler om WordPress service, betales på forskudd og løper 1, 6 eller 12 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 6 måneder av gangen frem til oppsigelse. En oppsigelse må sendes til Lena Bee Graphic & Website Design skriftlig per e-post senest én måned før en avtaleperiode utløper for å slippe å betale for en ny periode.

Betalte avtaler er ikke refunderbare.

Bruker i nettbutikken

Du har mulighet til å opprette en bruker i nettbutikken når du utfører ditt kjøp, og da vil du ha tilgang til kjøpte produkter når du logger inn senere. Det er allikevel anbefalt at du lagrer dine produkter på din datamaskin. Lena Bee Graphic & Website Design står ansvarlig for å lagre dine kjøpte produkter i 60 dager, og i denne perioden er du garantert å få ettersendt dine produkter dersom du mister dem.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling blir bindende når den blir registrert på LenaBee sin server (datamaskin). LenaBee er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av LenaBee sin hjemmeside, markedsføringen eller på annen måte.

Når LenaBee mottar din bestilling, vil ordren bekreftes og en ordrebekreftelse blir sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med din bestilling.

Forbehold

Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 08.00-18.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag.

Jeg tilstreber å gi mine kunder så korrekt informasjon om mine tjenester som mulig. Jeg tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at jeg ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på mine hjemmesider, markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder jeg meg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom jeg ikke har mulighet til å levere. I disse situasjonene vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva jeg kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere mine nye tilbud med de endringer jeg angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen helt.

Returrett / Angrerett

Gjelder for privatpersoner:

Lena Bee følger norske prinsipper i angrerettloven for returer med rett til å få pengene tilbake.

Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos Lena Bee er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester), så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16

Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.

Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:

Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

Reklamasjon

Gjelder for privatpersoner:

Før feil meldes til meg bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik jeg har beskrevet at det skal gjøres så må det gis melding til meg innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

Gjelder for bedrifter:

Ingen reklamasjonsrett.

Tjenester for Grafisk Design

Kunden overtar ubegrensede rettigheter til å benytte det bestilte materialet som logo/profil i Norge og internasjonalt, og står fritt til å varemerkebeskytte de grafiske elementene. Denne retten gjelder imidlertid kun når fullt honorar er betalt, jfr. «Pris og fakturering».

Rettene til materialet kan ikke overdras til tredjepart uten løyve fra designeren. Den grafiske profilen kan ikke endres uten skriftlig avtale med designeren. Eventuelt kan endringsrett overdras mot et pristillegg på 50% av original honoraret.

Design prosess

Ved inngåelse av avtale om design vil kunden få det antall forslag som er spesifisert i pakken som er bestilt på LenaBee sin hjemmesider (lenabee.no). Utarbeidelse av flere enn disse forslag vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris. Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt.

Lena Bee innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i logo produksjon, dvs at grafiske element kan bli brukt i flere logoer design for å skape en unik logo.

Unntak kan forekomme.

Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den til enhver tid gjeldende timepris.

Bestillingen er bindende fra den har blitt mottatt.

Levering

Alle kildefiler (filpakke i ulike fil-formater) leveres til kunden etter at den fulle b betalingen er mottatt.  I visse tilfeller, for eksempel ved hastverk, kan kvittering på betalingen aksepteres for raskere leveranse av filpakken til kunden.

Backup filer

Lena Bee lagrer alle kundenes gamle filer på en ekstern leverandørs sikre back-up disk. Hvis du trenger back-up filer kan disse i de fleste tilfellene bestilles mot en fast avgift.

Kundens Plikter/Garanti

Jeg jobber alltid for at du skal bli fornøyd med mine tjenester. Du og jeg skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som en kunde vil bli fornøyd med. Jeg tilbyr ikke gratis logodesign / design profil og bestillingen er bindende.

Unntak

Dersom kunden ikke svarer på epost, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgarantien erklæres ugyldig.

Tjenester for Webdesign

Alle nye norske nettsteder må nå være universelt utformet – det vil si tilgjengelig for alle brukere uavhengig av funksjonsevne. Jeg bistår med å kvalitetssikre en god brukeropplevelse for alle som besøker ditt nettsted.

Alle nettsider jeg lager i WordPress, Publiseringsløsninger – Content Management Systems (CMS). Nettsider blir levert med responsiv webdesign, brukervennlighet, koblet til Google Analytics & Search Console, med installerte SEO og sikkerhets plug-iner.

Webutvikling prosess 

 1. Du sender inn din uforpliktende bestilling/forespørsel enten via e-post eller via bestillingsskjemaet fra www.lenabee.no. Utdyp så godt det lar seg gjøre hva du er ute etter, helst med så mange detaljer som mulig. Det er ikke en forutsetning at du kan noe om nettsider eller design, men det er viktig at jeg forstår best mulig hva du trenger.
 2. Jeg gir deg tilbakemelding om pris, ventetid og sier i fra dersom jeg trenger flere detaljer fra deg. Du må være myndig (over 18 år) for å bestille skreddersydd design fra Lena Bee. Er du ikke myndig selv må du få en myndig person til å stå ansvarlig for bestilling og betaling.
 3. Etter at pris og alle detaljene blir avtalt, fakturer jeg deg på forskudd med 50% av avtalt beløp. Faktura må bli betalt fullt ut før prosjektet kan settes i gang.
 4. Jeg begynner å jobbe med din nettside, og gir deg beskjed ved arbeidets oppstart. Fra og med arbeidets oppstart regnes bestillingen som bindende, og avbestilling etter dette tidspunkt faktureres ut i fra prosentvis ferdigstillelse av designet.
 5. Du får tilsendt et utkast av designet (din utviklet nettside) som du kan gi tilbakemelding på. Dersom du ser at noe ble feil eller mangler i forhold til bestillingen din blir dette rettet opp i.
 6. Arbeidet ferdigstilles etter tilbakemelding på utkast er mottatt.
 7. Du får tilsendt en faktura som må betales før du kan ta i bruk websiden.
 8. Når faktura er betalt og produktet er overlevert anses jobben som ferdig. Dersom du ønsker endringer i ettertid avtaler vi en ny pris på det

Kunden får ikke tilgang til utviklet side selv om kunden har erfaring og kjenner WordPress. Inntil nettstedet blir utviklet, er Lena Bee fullt ansvarlig for dette nettstedet.

Footer – bunntekst / portfolio

Lena Bee benytter seg retten til å legge alle prosjekter Lena Bee har utviklet og/eller vært med på å utvikle i sin portefølje på www.lenabee.no samt publisere prosjektet i sosiale medier som referanseprosjekt hvis ikke annet blir avtalt på forhånd.

Lena Bee benytter seg retten til å skrive «Webdesigner – Lena Bee» med link til lenabee.no – nederst på nettsiden hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet. Kunden kan ikke endre/fjerne bunnteksten uten å først ha kommet til enighet med Lena Bee.

Opplæring

Er det blitt gjort avtale om opplæring, hvor opplæring er inkludert i et pristilbud, er det kunden sitt ansvar å påse at opplæring blir utført. Opplæring blir hovedsakelig utført via Skype hvis ikke annet blir avtalt på forhånd.

Hvis tiden for opplæring ikke blir benyttet (avtalt av kunden) senest 3 måneder etter at prosjektet blir publisert, frafaller retten til opplæringen som var inkludert i pristilbudet.

Ønsker kunden mer opplæring utover det som er avtalt, blir dette fakturert per påbegynte time.

Support

Support i forbindelse med feil på programvaren, eller spørsmål omkring funksjonene er gratis for deg som kunde. Support i forbindelse med nettstedet utover dette vil bli fakturert på timebasis – kr 650, – eks mva. Jeg fakturerer halvtime for mindre oppdrag.

Fremtidige endringer

Fremtidige endringer på design kan utføres om ønskelig. Dette fakturers på timepris kr 650,- per time eks mva.

WordPress serviceavtale

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kunde henvende seg til Lena Bee sin brukertjeneste via e-post eller telefon. Ved feilmeldinger vil Lena Bee iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen. Den tjenesten skal ikke faktureres ekstra hvis kunden har betalt serviceavtale med Lena Bee.

Avtalevarighet

Avtaler om WordPress service, betales på forskudd og løper 1 / 6 / 12 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 6 måneder av gangen frem til oppsigelse. En oppsigelse må sendes til Lena Bee Graphic & Website Design skriftlig per e-post seneste én måned før en avtaleperiode utløper for å slippe å betale for en ny periode.

Betalte avtaler er ikke refunderbare.

100% fornøydgaranti

Lena Bee gir 100% fornøydgaranti. Fornøydgarantien opphører 3 måneder etter at arbeidet på et prosjekt ble startet, men dog tidligst 4 uker etter at prosjektet er lansert og gjort tilgjengelig for offentligheten.

En fornøydgaranti innebærer at Lena Bee gjør ekstra arbeid ut over det som er avtalt for å prøve å imøtekomme kunden sitt ønske.

Konfliktløsning

Tvister mellom Kunden og Lena Bee skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. Lena Bee vil følge vedtak forliksrådet fatter.

Tvister

Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Lena Bee som verneting.

Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

Øvrige bestemmelser

Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra Lena Bee Graphic & Website Design. Oppsigelse for tjenester levert av Lena Bee skal skje innen 1 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levert etter dette tidspunkt vil kunden bli fakturert for en ny periode.